Ny bog på vej: At være herre i eget hus – Om ondskaben, døden, protreptikken og visdommen

Ny bog på vej: At være herre i eget hus – Om ondskaben, døden, protreptikken og visdommen


Ondskaben optræder i så mange voldsomme aspekter overalt i verden, og helt aktuelt i så åbenlyse og alvorlige fremtoninger som krigen i Ukraine. Men den er også til stede i vores intimsfære, i familierne og på arbejdspladserne, på plejehjem og i børnehaver samt i magthavernes og teknologi- og ejendomsbesiddernes generelle ligegyldighed med klimaproblemerne. Men hvad er ondskab?

At se den i øjnene indebærer, at vi forsøger at forklare, hvorfor den sker, og hvad den er. Det gør filosof Ole Fogh Kirkeby i ny bog. Ole Fogh Kirkeby siger, at han har skrevet bogen af følgende tre grunde:


  1. ”Ondskaben er et tema, som et menneske, der beskæftiger sig med etisk filosofi, bør have arbejdet med. Dette gælder i lige så stærk grad en protreptiker, som er en person, der, som jeg, arbejder med filosofisk coaching. Når værdier skal fremhæves hos et andet menneske, bør vi også kende omfanget og indholdet af deres negationer, forvanskninger eller manglende tilstedevær.
  2. Det er strengt nødvendigt, at et menneske forholder sig til døden for at mestre livet. Denne nødvendighed stiger med alderen. Mine personlige tab og mine egne 75 år tvinger mig til en sådan afklaring.
  3. Endelig er visdommen et af de stærkeste midler mod både ondskab og den angst og det angreb mod livets mening, som døden udgør. En protreptiker uden visdom er derfor afmægtig.”

For at kunne konfrontere ondskaben i os selv, komme den til livs, se døden i øjnene og lære os at handle med praktisk visdom, må vi ifølge Ole Fogh Kirkeby blive ”herre i eget hus”. Dette begreb dækker i græsk filosofi, hos Platon, et ideal for det menneske, der i alle eksistentielle anliggender kan tænke, føle og ville ud fra eget valg. Som har en fri vilje, og som vil ordentlighed. Dette ideal har relevans for os i en verden, hvor det onde trives i bedste velgående, hvor fremmedheden over for døden dominerer, og hvor refleksion, bagtankefri samtale og personligt erhvervet visdom er blevet en sjælden ægte vare.

Bogens fire temaer – det onde, døden, protreptikken og visdommen udgør tilsammen bogens tre dele. Den kommer ind på, hvilke adfærdsformer, der er eller kan være onde. Hvordan vi forvolder ondt, og hvordan vi tilfører andre smerte. Det er vi nemlig ikke altid bevidste om, men Ole Fogh Kirkeby giver os en forståelse herfor samt for hvordan vi kan undgå ondskab ved at sætte fokus på midten mellem mennesker og dermed forhindre tingsliggørelse af den anden.

For anmeldereksemplar eller interviewaftale kontakt Birgitte Lie Suhr-Jessen på bls@contentpub.eu eller 2764 3940.


Titel: At være herre i eget hus
Undertitel: Om ondskaben, døden,
protreptikken og visdommen
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: 252
Pris: Kr. 300 inkl. moms
Udgivelsesdato: 1. marts 2023
Hvad kan filosofi?


“Hvad kan filosofi?” er Ole Fogh Kirkebys bud på hvordan vi kan inkorporere filosofi og filosofiens kraft i den post-pandemiske verden.

I “Hvad kan filosofi?” tager Ole Fogh Kirkeby udgangspunkt i nogle af de aspekter af den filosofiske praksis, som han finder essentielle. Filosofien kan gøre mange ting, bl.a. lære os at handle, lære os om tiden, og lære os at fornemme virkelighed.

’Kærlighed til visdom’ er betydningen af ordet filosofi, og Ole Fogh Kirkeby oversætter det til kærlighed til den visdom, man bærer i sig selv, og det forhold, man har til sig selv. Men også i sociale sammenhænge, og hvordan mennesker forstår hinanden og evner at sætte fællesskabet og det sociale i centrum. Filosofi som disciplin handler om, hvordan vi ser på os selv og de krav, vi stiller til os selv.

Ole Fogh Kirkeby er professor i filosofi ved Copenhagen Business School. Han er forfatter og medforfatter til utallige bøger om ledelsesfilosofi og lederskab. “Hvad kan filosofi?” er hans nyeste udgivelse.


Titel: Hvad kan filosofi?
Undertitel: Handlekraftig indsigt og indsigtsfuld handlekraft
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: N/A
Pris: Kr. 250 inkl. moms
Udgivelsesdato: 30. juni 2021
Bestseller: Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab


Robusthed er blevet et buzzword. I medier, i stillingsannoncer, blandt headhuntere og i daglig tale. Vi ønsker os robuste ledere og medarbejdere. Men har vi tænkt over, hvad det vil sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Og har vi tænkt over hvilke konsekvenser, kravet om robusthed har for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige? Hvad hvis nu robusthed ikke kun er en styrke for personen selv og for organisationen, men egenskaber, der kan ødelægge medarbejdere, kolleger, kunder eller brugere og kan ekskludere den skrøbelighed, som er de stærke personligheders hemmelighed? I denne bog analyserer Ole Fogh Kirkeby positive og negative aspekter af henholdsvis robusthed og skrøbelighed, og han opridser herefter idealet om en robust skrøbelighed. Dette ideal placerer han i lyset af et generøst lederskab – det lederskab, der kan rumme og styrke medarbejderes såvel skrøbelighed som robusthed.

Skrivelser om bogen:


Titel: Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab
Undertitel: N/A
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: 185
Pris: Kr. 250 inkl. moms
Udgivelsesdato: 10. oktober 2017
Ordet er sjælens spejl – Samtaler der befrier


“Vi er det stof som lyde gøres af, og vores lille liv er omgærdet af kroppens drøm om at blive tanke”.

Udsnit fra bogen:

Sæt dig i den gamle læderlænestol,” sagde Jakobsen, da han den første gang viste mig ind i det rum, hvor samtalerne skulle foregå. Han satte sig over for mig og smilede. Han ville uden tvivl indgyde de fleste ro, men jeg var hektisk og følte, at jeg måtte forklare mig. “Jeg har fået dig anbefalet, fordi jeg lider af præstationsangst og af panikangst … ja, panisk præstationsangst,” sagde jeg. Han svarede ikke straks, men så blot på mig. Så sagde han tilsyneladende ganske umotiveret: “Leo, hvad er fuldkommenhed?”

Hvad fanden var det for noget, og hvad i alverden havde det med angst at gøre? Men jeg var vel nødt til at svare: “Siden du ikke spørger mig om, hvad det fuldkomne er, så må du tænke på en egenskab ved noget, som en genstand kan besidde eller et menneskes handling udvirke, og som man selv kan søge at opnå og også opleve hos andre.” Mine skuldre faldt ned.

Fra bagsiden:

Jakobsen, en ældre herre, kendt fra det københavnske gadebillede, taler under fire øjne med mennesker, der af forskellige grunde opsøger ham for at reflektere over deres liv. Det bliver til ni eksistentielle samtaler og ni bevidsthedsstrømme. De berørte personer blotlægger deres tanker, følelser og fantasier i kølvandet på samtalerne med Jakobsen. I samtalen med et andet menneske får vi udfordret vores blik på den, vi er, og den vi gerne vil være. For hvem ønsker ikke at se sig selv og sit eget liv i fugleperspektiv?

Hvem ønsker ikke at forstå, hvad man selv tænker?

“Tanken er sjælens samtale med sig selv. Ordet spejler menneskehedens historie og vor egen. Det gemmer på viden, forklaringer, perspektiver, forudsigelser og handlemuligheder.”

Udtalelser om bogen:


Titel: Ordet er sjælens spejl
Undertitel: Samtaler der befrier
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: 311
Pris: Kr. 300 inkl. moms
Udgivelsesdato: 9. februar 2017
Protreptik: Selvindsigt og samtalepraksis


Fra bagsiden:

Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er afrundingen på Ole Fogh Kirkebys mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som ønsker at arbejde som protreptiker.

I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye protreptik.

Læseren får således en teoretisk indføring i translokutionaritetens princip; den grundlæggende erkendelsesteori baseret på funktionen af vores indre stemmer; ordets rolle i erkendelsen og etymologiens betydning; værdiernes funktion i bevidstheden;fornuftens hierarkier og deres forhold til magt; såvel som selvets struktur og metaforik samt relationen til psykoanalysens bevidsthedsmodel.

Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er også en brugsbog, der gennem diverse tematikker, analyser af erfaringen af det andet menneske og eksempler på samtaler giver vejledning i, hvordan man gennemfører protreptiske dialoger.Bogen behandler en række temaer, herunder den psykologiske sans, kroppen, fortællingen, myten, allegorien, analogien, metaforen, den dialogiske begivenhed, retorikken, samtalesymmetrien og det protreptiske ethos.


Titel: Protreptik
Undertitel: Selvindsigt og samtalepraksis
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: N/A
Pris: Kr. 350 inkl. moms
Udgivelsesdato: 21. januar 2016
SAMARBEJDSPARTNERE

ZTRONG

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

BÜLOW MANAGEMENT

SAMARBEJDSPARTNERE

JAKON A/S
ORDSELSKABET

FØLG MIG PÅ SOCIALE MEDIER

© KCE, 2023