Protreptiske Tilbud

Protreptiske Tilbud

Herunder er fremlagt diverse kurser og konsultationer som kan rekvireres in-house eller arrangeres på bestilling ved at kontakte mig.
Protreptisk konsultation à 1,5 time

Jeg giver tre typer af enkeltstående konsultationer, som du altid kan følge op, såfremt du finder dem givende:

Det menneskeligt-eksistentielle aspekt:

Denne giver dig mulighed for at genbesøge dig selv og tage dit liv op til refleksion. Du tilskyndes til at reflektere over dig selv over dine handlinger, din karakter og dine basisværdier. Du bestyrkes i din evne til at forstå, hvad du vil med andre mennesker og hvad du vil dem som individer. Du opfordres også til en genoverveje din relation til de fællesskaber, der omgiver dig, familie, arbejdet, fritiden. Målet er at styrke din integritet, autenticitet, din oprigtighed og dit storsind.

Det ledelsesmæssige aspekt:

Er du leder på et af de mange niveauer handler konsultationen om at styrke denne side af din identitet, og forene den med din menneskelighed. Her arbejder vi både med din generelle tilgang til lederskabet og med konkrete problemstillinger. Det drejer sig om hvordan du får medarbejderne til at bakke op om organisationens værdigrundlag. Viden om, hvordan du tilskynder medarbejderne til at gøre organisationens værdier virkelige i deres måder at tænke og tale på. Viden om, hvordan du forholder dig nærværende og anerkendende til medarbejderne uden negative bagtanker. Du præsenteres for den protreptiske praksis, dens grundlag og dens finesser. Du får også værktøjer til at implementere den protreptiske adfærd og atmosfære i hele organisationen.

Konkrete, eksistentielle problemer:

Skulle du stå i eller overfor en vanskelig problemstilling i dit liv, kan vi sammen analysere dets grundlag i den forestilling, som du har om dig selv, og i det, du mener, der er sket i dit liv, og i det, som du ønsker, skal ske. Vi vil her være tættere på coaching, selvom dens form er filosofisk.


Èn-dags kursus i protreptik og protreptisk coaching for grupper

Dette tilbud kan foregå på mit kontor eller rekvireres in-house.

Dette kursus har til formål at gøre ledere på alle niveauer, HR-personale og konsulenter, til kompetente udøvere af en symmetrisk, ultra-refleksiv dialog med fokus på fælles og personlige værdier og eksistentielle betydningsdimensioner; således at styrkelse af friheden, virkeliggørelse af fællesskabet, herunder af gensidig solidaritet og loyalitet, samt mere nærværende ledelse, kan blive en realitet.

Eksempel på dagsprogram

9.00-10.00: Introduktion de nye udfordringer til lederskabet, herunder til ”intimteknologiske” strategier som grundlag for at lede dem, der skal lede sig selv.
10.00-11.00:  To protreptiske sessioner i plenum (en person interviewes foran resten af deltagere).
11.00-12.00:Introduktion til protreptikken og dens ledelsesfilosofiske baggrund
12.00-13.00:Frokost
13.00-14.00:Værdiøvelse. Man inddeles i grupper på fire personer, hvor man skiftes til at interviewe hinanden om sine kerneværdier.
14.00-15.00:Plenumprotreptik på to af de fremlagte værdier.
15.00-16.30: Gruppearbejde, hvor deltagerne prøver at anvende den protreptiske metode på organisationens værdier.
16.30-17.00:Tilbagemelding i plenum og diskussion.


Protreptisk certificering à 7 dobbelttimer

Dette kursus tilpasses til den enkeltes behov og forudsætninger.

Den første session består i demonstration af en protreptisk samtale og derefter forklaring af konceptet, teoretisk, historisk, og dets forskel til coaching.

Den anden session består i en demonstration og en præcisering af kroppens rolle i samtalen, af det ubevidste og af selvet. Muligheden for at forstå sig selv og dermed spørgsmålet om hvem jeg er, står i centrum i disse dobbelttimer.

Den tredje seance handler om muligheden for at forstå det andet menneske. Igen er det mig der leder en protreptisk samtale og gør rede for den måde, hvorpå jeg diagnosticerer deltageren som menneske og individ. Samtalens symmetri får plads her, og måderne at respektere den protreptiske etos på.

I fjerde session prøver deltageren for første gang at udføre en protreptisk samtale med mig som ”objekt”. Ud fra dette systematiserer vi deltagerens styrker og svagheder, som vi skal adressere i de kommende sessioner.

I femte session fører deltageren og jeg en samtale om selvet som det centrale tema. Vi prøver sammen at tackle denne vanskelige opgave optimalt, og jeg opsummerer kernen i den protreptiske praksis.

I sjette session fører deltageren to protreptiske samtaler med mig om begreber, der har vægt i dennes liv og praksis, og jeg evaluerer.

I syvende session udfører deltageren en protreptisk samtale på tredjemand og på dette grundlag modtager hun en vurdering af sine protreptiske færdigheder, der opfølges af et personligt certifikat.Tidligere deltagere, har bl.a. udtalt følgende:

“Ole Fogh Kirkeby gennemførte to samtaler med to frivillige. Jeg meldte mig i anden runde og oplevede at blive suget ind i en samtale om værdier, der tog udgangspunkt  i begrebet ”at gæste”, men kom omkring mange vigtige grundsten i et menneskeliv på 20 minutter, såsom kærlighed, omsorg, livsmod, drivkraft, og oplevede at glemme alt om tilstedeværelsen af plus/minus 30 fremmede mennesker i lokalet. Med fare for at lyde overdrivende og ”omvendt”, vil jeg betegne denne samtale som et vigtigt (vende)-punkt i mit lederskab (og i mit liv).
Jeg har siden den dag oplevet en nysgerrighed på det sagte ord og et fokus på værdibegrebet i mit samvær med andre både i faglig såvel som i privat regi. Inspirationen efter mere viden og erfaring med det protreptiske grundlag er drevet af stor indre motivation. Et stort ønske om at tage mit liv, ligesom mit lederskab, alvorligt.”


Overlæge Thea Kølsen Fischer,
master i public governance i faget Personligt lederskab og dialogisk coaching

SAMARBEJDSPARTNERE

ZTRONG

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

BÜLOW MANAGEMENT

SAMARBEJDSPARTNERE

PROMENTUM ApS
JAKON A/S
ORDSELSKABET

FØLG MIG PÅ SOCIALE MEDIER