Protreptik: Selvindsigt og samtalepraksis

Protreptik: Selvindsigt og samtalepraksis

Fra bagsiden:

Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er afrundingen på Ole Fogh Kirkebys mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som ønsker at arbejde som protreptiker.

I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye protreptik.

Læseren får således en teoretisk indføring i translokutionaritetens princip; den grundlæggende erkendelsesteori baseret på funktionen af vores indre stemmer; ordets rolle i erkendelsen og etymologiens betydning; værdiernes funktion i bevidstheden;fornuftens hierarkier og deres forhold til magt; såvel som selvets struktur og metaforik samt relationen til psykoanalysens bevidsthedsmodel.

Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er også en brugsbog, der gennem diverse tematikker, analyser af erfaringen af det andet menneske og eksempler på samtaler giver vejledning i, hvordan man gennemfører protreptiske dialoger.Bogen behandler en række temaer, herunder den psykologiske sans, kroppen, fortællingen, myten, allegorien, analogien, metaforen, den dialogiske begivenhed, retorikken, samtalesymmetrien og det protreptiske ethos.


Titel: Protreptik
Undertitel: Selvindsigt og samtalepraksis
Forfatter: Ole Fogh Kirkeby
Sidetal: N/A
Pris: Kr. 350 inkl. moms
Udgivelsesdato: 21. januar 2016

SAMARBEJDSPARTNERE

ZTRONG

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

BÜLOW MANAGEMENT

SAMARBEJDSPARTNERE

PROMENTUM ApS
JAKON A/S
ORDSELSKABET

FØLG MIG PÅ SOCIALE MEDIER