Nyheder:

 

Det generøse lederskab - Kunsten at balancere det robuste og det skrøbelige
En Masterclass med Ole Fogh Kirkeby og Ole S. Rasmussen

Kan du med rette sige, at dit lederskab styrker organisationens fællesskab, fremmer kvalitet og modvirker stress? Hvis ja, hvad er det så, der kendetegner dit lederskab? På den ene side at det skaber grundlaget for et ægte, solidarisk fællesskab, og på den anden side, at du ser hver enkelt medarbejder. At du metodisk, strategisk og taktisk har lært at balancere det robuste og det skrøbelige.
For hvad vil det sige at være robust i en arbejdssammenhæng, og hvilke konsekvenser har det for den gruppe mennesker, som det robustes antonym, ’skrøbelighed’, betegner? Hvad hvis ’robust’ ikke kun er en styrke for personen selv og for organisationen, men en buket af egenskaber, der kan ødelægge medarbejderne, kollegerne, og brugerne, og kan ekskludere den skrøbelighed, som måske i virkeligheden er de stærke personligheders og miljøers hemmelighed? 
Forløbet
Over 3 dage vil du udforske din samvittighed som en vej til at forstå, hvad det gode er, og hvordan du kan bruge det gode som det styrende for din lederadfærd. 
Under forløbet vil den protreptiske samtale være den praktiske indgang til udforskningen af dit værdigrundlag og den ledelsesmæssige adfærd du udviser, især set i forhold til komplekse og dilemmafyldte begivenheder, som sætter dit personlige lederskab under pres. Du afslutter med at opstille en personlig handleplan for videre udvikling.
Din nye selvindsigt og sensitivitet vil vise veje til beslutningstagningen, der omgår den sædvanlige stærkt fokuserede søgen efter svar på alt for simple spørgsmål - du vil, med andre ord, træne din serendipitet (din årvågenhed).
Tid og sted
3 dage; 11-13 november 2019 Internat på Sixtus, Sinatur Hotel & Konference i Middelfart.

Selvindsigt & Handlekraft Et ledelseseksperimentarium med Ole Fogh Kirkeby & Reinhard Stelter
CBS Executive tilbyder et udviklingsforløb for den leder, som har prøvet det meste, som ønsker mere end bare
et almindeligt lederkursus, og som derfor stræber efter dybere indsigt i sit eget komplekse handlingsunivers.
Find dit personlige ståsted under ledelse af to meget erfarne professorer og ledelseseksperter.

Kursets unikke formål er, at den enkelte leder i samspil med de andre deltagere vil komme til at finde sit personlige
ståsted, som skaber grundlag og forudsætning for en handlekraft, der styres af klare, værdimæssige grundpositioner,
og som vil vise sig at være bæredygtig for ens ledergerning. Kurset tager dig således som leder på en dannelsesrejse.

Ole Fogh Kirkebys og Reinhard Stelters mangeårige samarbejde bygger på en kombination af situationsorienteret
og problemreflekterende coaching med identitetsforankrende protreptik, som er en ganske unik cocktail
ved udviklingen af værdibegrundet, strategisk handlekraft hos den enkelte og i hele organisationen.
Udformning af forløbet bygger på en overbevisning om, at læring skal ske i et tæt sammenspil mellem den virkelighed, som deltagerne lever i til daglig og lederens aktuelle ønske og vilje til at håndtere ledelse på en dynamisk måde. Undervisningen bygger på en forskningsmæssigt begrundet overbevisning om dialogens centrale betydning for det velfunderende personlige lederskab. Forløbet er opdelt i 3 moduler:
1. Modul - Handlekraft, begivenhedssans og lederskab
    7.-8. februar 2019 Saltoftehus
2. Modul - Identitet, selvindsigt og transformativt lederskab 
    21.-22. marts 2019 Lykkesholm Slot
3. Modul - Handleplan som vej til personligt lederskab
    10. maj 2019 på CBS Executive, Frederiksberg

/Robusthed skrøbelighed.. cover.jpgRobusthed, skrøbelighed & det generøse lederskab
Fra bagsiden:
Robusthed er blevet et buzzword. I medier, i stillingsannoncer, blandt headhuntere og i daglig tale. Vi ønsker os robuste ledere og medarbejdere.
Men har vi tænkt over, hvad det vil sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Og har vi tænkt over hvilke konsekvenser, kravet om robusthed har for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige?
Hvad hvis nu robusthed ikke kun er en styrke for personen selv og for organisationen, men egenskaber, der kan ødelægge medarbejdere, kolleger, kunder eller brugere og kan ekskludere den skrøbelighed, som er de stærke personligheders hemmelighed?
I denne bog analyserer Ole Fogh Kirkeby positive og negative aspekter af henholdsvis robusthed og skrøbelighed, og han opridser herefter idealet om en robust skrøbelighed. Dette ideal placerer han i lyset af et generøst lederskab – det lederskab, der kan rumme og styrke medarbejderes såvel
skrøbelighed som robusthed.

 "Ordet er sjælens spejl" - samtaler der befrier

"Vi er det stof som lyde gøres af, og vores lille liv er omgærdet af kroppens drøm om at blive tanke".

/Ordet er sjælens spejl.jpg

Udsnit fra bogen:
Sæt dig i den gamle læderlænestol,” sagde Jakobsen, da han den første gang viste mig ind i det rum, hvor samtalerne skulle foregå. Han satte sig over for mig og smilede. Han ville uden tvivl indgyde de fleste ro, men jeg var hektisk og følte, at jeg måtte forklare mig. “Jeg har fået dig anbefalet, fordi jeg lider af præstationsangst og af panikangst … ja, panisk præstationsangst,” sagde jeg. Han svarede ikke straks, men så blot på mig. Så sagde han tilsyneladende ganske umotiveret: “Leo, hvad er fuldkommenhed?”
Hvad fanden var det for noget, og hvad i alverden havde det med angst at gøre? Men jeg var vel nødt til at svare: “Siden du ikke spørger mig om, hvad det fuldkomne er, så må du tænke på en egenskab ved noget, som en genstand kan besidde eller et menneskes handling udvirke, og som man selv kan søge at opnå og også opleve hos andre.” Mine skuldre faldt ned.
Fra bagsiden:
Jakobsen, en ældre herre, kendt fra det københavnske gadebillede, taler under fire øjne med mennesker, der af forskellige grunde opsøger ham for at reflektere over deres liv. Det bliver til ni eksistentielle samtaler og ni bevidsthedsstrømme. De berørte personer blotlægger deres tanker, følelser og fantasier i kølvandet på samtalerne med Jakobsen. I samtalen med et andet menneske får vi udfordret vores blik på den, vi er, og den vi gerne vil være. For hvem ønsker ikke at se sig selv og sit eget liv i fugleperspektiv?
Hvem ønsker ikke at forstå, hvad man selv tænker?
“Tanken er sjælens samtale med sig selv. Ordet spejler menneskehedens historie og vor egen. Det gemmer på viden, forklaringer, perspektiver, forudsigelser og handlemuligheder.”

Protreptik: Selvindsigt og samtalepraksis
Fra bagsiden:
/Protreptik_-_selvindsigt__samtalepraksis_omslag.png
Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er afrundingen på Ole Fogh Kirkebys mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som ønsker at arbejde som protreptiker.
I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye protreptik.
Læseren får således en teoretisk indføring i translokutionaritetens princip; den grundlæggende erkendelsesteori baseret på funktionen af vores indre stemmer; ordets rolle i erkendelsen og etymologiens betydning; værdiernes funktion i bevidstheden;fornuftens hierarkier og deres forhold til magt; såvel som selvets struktur og metaforik samt relationen til psykoanalysens bevidsthedsmodel.
Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis er også en brugsbog, der gennem diverse tematikker, analyser af erfaringen af det andet menneske og eksempler på samtaler giver vejledning i, hvordan man gennemfører protreptiske dialoger.Bogen behandler en række temaer, herunder den psykologiske sans, kroppen, fortællingen, myten, allegorien, analogien, metaforen, den dialogiske begivenhed, retorikken, samtalesymmetrien og det protreptiske ethos.

Dystopisk kriminalroman sat i fremtidens Danmark.
/Cover_forside.jpg

Den Anden Død

"Den fallerede detektiv Paulus Holm bliver hyret til at
undersøge misligholdte lejemål, men han aner ikke af
hvem og hvorfor. Der åbner sig et dyb under ham, tidens
skorpe brister, og fra mørket stiger en ondskab frem, som
vi hidtil ikke har kendt.
Paulus Holm opdager, at verdens skæbne afgøres hvert øjeblik: Hvad har ret til at være
virkeligt, og hvad har ikke? Detektiven besøger en verden, som er ødelagt af videnskabelig
og teknologisk revolution og af vandstandsstigninger,
religiøse modsætninger og terror.
Kampen mellemutopi og dystopi består i ethvert menneskes eget sind, og
som Paulus Holm må vi alle opklare forbrydelser,
vi selv 
har begået, ved at søge sandheden om os selv.
Uden den 
rejse findes den lykkelige fremtid ikke.
Den anden død er en bog, der leger med kriminalromanens
genrer. Det er en fortælling om verdenstilblivelse, science fiction og samtidig en filosofisk og
romantisk historie. Bogen efterlader stærke billeder, som
vil stå klart i din hukommelsen i mange år."
For at købe bogen i hardcopy: Kontakt mig her.
- 200 kr.
For at købe bogen som e-bog: Besøg saxo.com.