FOREDRAGSHOLDER
 
/podium.jpg
 
Foredrag om det nye lederskab, om intimteknologier:
coaching og identitet som problemfelt, ledelse gennem udlicitering af selvkontrol, ledelse som en kunst, new public governance, fusionsledelse, begivenhedsledelse og handlekraft, protreptik (refleksion over grundholdninger)
 
 
 

 
FILOSOF
 
/plato.jpg

OFK har udviklet en fænomenologi, hvis centrum er interaktionen mellem krop, tanke og begivenhed, og skabt en begivenhedens analytik.
Fokus er sprogets forhold til det grænseløse.
 
 
 
  

 
 
 KONSULENT
 
/Menneske_og_leder_web.jpg
 
Analyse af lederes grundindstillinger, værdigrundlag, ledelsesstil og udvikling af individuelle refleksionsforløb.
Identifikation, styrkelse, forandring og implementering af organisationens værdigrundlag og etos. Servicering af fusionsprocesser. Individuellederudvikling: Protreptik (filosofisk coaching). Integration af kunstvirksomheder. Filosofi i
residence.
 
 
 
 

 
FORFATTER
 
/book.jpg
 
Filosofiske fortællinger, der beskytter ordene mod begrebet, og forvandler filosofisk refleksion til episk kød. Filosofiske aforismer, hvor der skabes en lasagne af tekstuelle lag, der efterlader en eksotisk og dog velkendt smag på tankens tunge.
 
 

 
LEDELSESTEORETIKER
 
/TheNewprotreptic-web.jpg
 
Det gælder om at fastholde lederen i dilemmaet mellem selvskabelse og selvkontrol, mellem det, at komme medarbejderen til undsætning og det at forlange hans sjæl. Her gives ingen hemmelige gange ud til friheden.
 
 

 
AKTIVITET
 
  • "Ordet er sjælens spejl". Mit nyeste protreptiske værk - udkommer på min 70 års fødselsdag d. 9/2/2017
  • "Protreptik: Selvindsigt og samtalepraksis".
    Se mere her.
  • "Den anden død", min nye filosofiske fremtidskrimi er nu på markedet.
    Se mere her.

 
 
INDIVIDUELLE UNDERVISNINGSFORLØB
 
 
Individuelle, protreptiske samtaler og samtaleforløb, der fører op til en protreptisk certificering. Der vil være tale om minimum 7 dobbelttimer. Herunder er indeholdt: Forklaring af protreptikkens grundprincipper, protreptiske samtaler med mig, samt supervisonstimer, hvor du selv prøver at bruge protreptikken. Der er samtidigt mulighed for betydeligt længere forløb, der aftales individuelt. 
Pris: 28.000 kr.